Meny

Telefon

415 35 580

Adresse

Elise Kjøsgate 17, 2319 Hamar

Åpningstider

kl 08.00 til 15.00

Kartleggingsverktøy KroppKunn og SexKunn

Kunde

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Kartleggingsverktøyene KroppKunn og SexKunn anses som viktige verktøy for å etablere og evaluere mål i seksualopplæring, og i veiledning om seksualitet for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. I 2000 ble den første versjonen av verktøyet laget med støtte fra Helsedirektoratet. Nå ønsket kunden å revidere verktøyet. Sammen med kunden laget en ny innpakning og utseende. I dag står vi for produksjon og utsendelse av verktøyet til alle som bestiller dette. Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom Bufdir, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet HF, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester innlandet og Høgskolen i Innlandet. Illustrasjoner: Anna Fiske